اطلاعیه

پژوهشگران گرامی به علت شرایط دورکاری در صورت لزوم پیگیری مقاله، از ساعت 10 الی 12 صبح  با شماره    09398177087   تماس حاصل فرمایید.


    دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه ی زبان شناسی منتشر می شود. این مجله در زمینه ی (دستور زبان فارسی، رده شناسی زبان های ایرانی و پژوهش های توصیفی زبان های ایرانی)  مقاله می پذیرد.


 توالی انتشار:  دو فصلنامه
 رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1398):  الف
شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC): Q1

ضریب تاثیر 1396 (Impact Factor):

 0.229
 نوع داوری:  دوسو ناشناس
 زبان نشریه:  فارسی(چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار:  چاپی و الکترونیکی
هزینه بررسی و انتشار(جدید)  دارد

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است 
 این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند 

شماره جاری: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399 

10. گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

10.22084/rjhll.2018.7678.1438

بتول علی نژاد؛ صادق محمدی بلبان آباد؛ والی رضایی


ابر واژگان