اطلاعیه

پژوهشگران گرامی در ایام دورکاری دانشگاه، درصورت لزوم جهت پیگیری مقالات خود روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 الی 12 ظهر،  با شماره 09398177087 تماس حاصل نمایید.


 

     دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه ی زبان شناسی منتشر می شود. این مجله در زمینه ی (دستور زبان فارسی، رده شناسی زبان های ایرانی و پژوهش های توصیفی زبان های ایرانی)  مقاله می پذیرد.


 توالی انتشار  دو فصلنامه
 رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1398)  الف
شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)جدید Q1

ضریب تاثیر 1397 (Impact Factor) جدید

 0.136
 نوع داوری  دوسو ناشناس
 زبان نشریه  فارسی(چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
هزینه بررسی و انتشار
 دارد

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است 
 این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند 

* سخن سردبیر* (جدید) -------دریافت فایل

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری

10.22084/rjhll.2021.23946.2128

جواد احمدزاده کلات؛ محمد دبیرمقدم


6. فعلهای ‌ معین آغازی در زبان فارسی

10.22084/rjhll.2020.21885.2037

جهاندوست سبزعلیپور؛ فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ بهرام خوشنودی


9. بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسشواژه ای: همپایه و چندگانه

10.22084/rjhll.2020.20450.1987

اکرم رضوی زاده؛ هنگامه واعظی؛ لطیف عطاری؛ سید محمد رضی نژاد؛ عبدالحسین حیدری


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان