دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه ی زبان شناسی منتشر می شود. این مجله در زمینه ی دستور زبان فارسی، رده شناسی زبان های ایرانی و پژوهش های توصیفی زبان های ایرانی مقاله می پذیرد.


- نوع اعتبار علمی - پژوهشی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- توالی انتشار  دو فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم  A(86)
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)
Q3
 - ضریب تاثیر 1395(Impact Factor)  0.074
- نوع داوری  دوسو ناشناس
- زبان نشریه  فارسی(چکیده: انگلیسی)
- نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار  دارد


 

شماره جاری: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398 

5. کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو

صفحه 93-112

سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن


10. کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

صفحه 207-224

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر


ابر واژگان