دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه ی زبان شناسی منتشر می شود. این مجله در زمینه ی دستور زبان فارسی، رده شناسی زبان های ایرانی و پژوهش های توصیفی زبان های ایرانی مقاله می پذیرد.


- نوع اعتبار علمی - پژوهشی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- توالی انتشار  دو فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم  A(86)
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)
Q1
 - ضریب تاثیر 1396Impact Factor)  0.229
- نوع داوری  دوسو ناشناس
- زبان نشریه  فارسی(چکیده: انگلیسی)
- نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار  دارد


 

شماره جاری: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399 

6. واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام

صفحه 83-98

ثمینه رازقی؛ فرهاد ساسانی؛ یحیی مدرسی تهرانی


11. تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

صفحه 161-176

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی


12. مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

صفحه 177-190

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان


ابر واژگان