دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه ی زبان شناسی منتشر می شود. این مجله در زمینه ی (دستور زبان فارسی، رده شناسی زبان های ایرانی و پژوهش های توصیفی زبان های ایرانی)  مقاله می پذیرد.


 توالی انتشار:  دو فصلنامه
 رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1398):  الف
شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC): Q1

ضریب تاثیر 1396 (Impact Factor):

 0.229
 نوع داوری:  دوسو ناشناس
 زبان نشریه:  فارسی(چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار:  چاپی و الکترونیکی
هزینه بررسی و انتشار:  دارد

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است 
 این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند 

شماره جاری: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399 

11. تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

صفحه 215-236

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی


12. مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

صفحه 237-253

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان


ابر واژگان