راهنمای نویسندگان

 

لطفاً در تهیه مقالات ارسالی، نکته های زیر مراعات شود.

 

 

 

کلیه ی مقالات دریافتی قبل از ارسال به مرحله ی داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد و در صورتی که نتیجه  بالای 20 درصد باشد مقاله به نویسنده عودت می گردد.

 

 

1- نویسندگان، فایل مقالة خود را با فُرمت زیر ارسال نمایند، با نرم افزار Word 2007 با قلم B Mitra فونت 13 ، حاشیه ها از بالا و پایین 5 سانتیمتر و از چپ و راست 4 سانتیمتر باشد و اشعار در جدول سه ستونی که عرض ستون وسط 1 سانتیمتر باشد. برای مرتب شدن ابیات در انتهای هر بیت از کلیدهای Shift + Enter استفاده گردد.

2. مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، مرتبۀ علمی، نام و نشانی محل کار، نشانی پستی و الکترونیکی و شمارۀ تلفن همراه به همراه عنوان مقاله در صفحۀ جداگانه تایپ و ارسال شود.

3. مقاله برای چاپ به مرجع دیگری ارسال نشده و قبلاً نیز به چاپ نرسیده باشد (ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات یا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصمیم نهایی موجب بازگرداندن مقاله می شود).

4. مقالات ارسالی باید دارای عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 150 کلمه)، واژه­ های کلیدی (3 تا 5 واژه)، مقدمه، متن اصلی در قالب عنوان­ های مشخص، نتیجه­ گیری و فهرست منابع باشد.

5. در ارجاع به منابع از روش ارجاع کوتاه استفاده شود: در متن مقاله به ترتیب نام و نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر، شماره صفحه داخل پرانتز درج شود و مشخصات کامل اثر در کتاب نامه و پایان نامه بیاید.

6. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسنده در انتهای مقاله به صورت زیر بیاید:

الف) کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، تاریخ، عنوان کتاب (بصورت ایتالیک)، نام مترجم، محل انتشار، نام شهر، نوبت چاپ. ب) مقاله: نام خانوادگی، نام، تاریخ، عنوان مقاله در داخل گیومه، نام نشریه (بصورت ایتالیک)، دوره، شماره، شماره صفحات آغاز و سرانجام.

7. معادل لاتین، و نیز املای اسامی خاص، اصطلاحات علمی، در متن و داخل پرانتز بیاید.

8. نویسندگان باید از رسم الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی کنند.

9. هیئت تحریریه در پذیرش و ویرایش مقالات آزاد است، و مقالاتی که مناسب چاپ در این مجله تشخیص داده نشود، بازگردانده نمی ­شود.

10. مقالات رسیده پس فرستاده نخواهد شد و مجله هیچ مسئولیتی در قبال ارائه فایل مقالات به عهده نخواهد داشت.