اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 243
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 164

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 77
تعداد مشاهده مقاله 18505
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11115
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 170 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 22 %