اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 323
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش 196

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 111
تعداد مشاهده مقاله 36750
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21044
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 239 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 43 روز
درصد پذیرش 25 %