اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1048
تعداد پذیرش 171
تعداد عدم پذیرش 766

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 241
تعداد مشاهده مقاله 478656
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 345277
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 174 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 404 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 16 %