اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 305
تعداد پذیرش 68
تعداد عدم پذیرش 190

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 98
تعداد مشاهده مقاله 32541
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16661
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 84 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 246 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 45 روز
درصد پذیرش 22 %