اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1121
تعداد پذیرش 193
تعداد عدم پذیرش 813

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 266
تعداد مشاهده مقاله 502260
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 367602
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 171 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 370 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 62 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 17 %