اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1103
تعداد پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش 802

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 261
تعداد مشاهده مقاله 498952
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 362379
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 170 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 375 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 62 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 17 %