نویسنده = جهاندوست سبزعلیپور
بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22084/rjhll.2020.21850.2041

فاطمه تجربه‌کار عربانی؛ مجتبی منشی‌زاده؛ جهاندوست سبزعلیپور


بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار (با تکیه بر استعارة «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2019.19580.1954

جهاندوست سبزعلیپور؛ راضیه رستمی جوریابی


افعال معین آغازی در زبان فارسی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 97-109

10.22084/rjhll.2020.21885.2037

فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ جهاندوست سبزعلیپور؛ بهرام خوشنودی


بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 37-59

10.22084/rjhll.2017.12952.1689

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 127-145

جهاندوست سبزعلیپور؛ فرزانه عبدالهی