کلیدواژه‌ها = چندمعنایی
تعداد مقالات: 3
1. چندمعنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان


2. چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-73

آزیتا افراشی؛ ساناز عسگری


3. فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-144

مریم سادات فیاضی