نویسنده = علی محمدی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه‌ی ادبیات با لغزش‌های زبانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22084/rjhll.2018.15360.1788

علی محمدی


2. تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 245-260

علی محمدی؛ عبدالستار نقشبندی


3. قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 205-228

علی محمدی


4. ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-56

علی محمدی؛ مریم ترکاشوند


5. پَژوهش یا پِژوهش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 189-204

علی محمدی