تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در این نوشتار، پس از بررسی و تعریفِ نام‌آوا و بحثی دربارۀ طبیعت ساخت و ساختارِ آن‌ها و همچنین حدود و ثغور قراردادی‌شان، به منظورِ به دست دادنِ مصداق‌های عینی، برای نخستین بار نام‌‌آواهای پرکاربردِ کُردی جمع‌آوری شده و در جدول‌هایی تنظیم و ارائه گردیده است. ابتدا نام‌آواهای مربوط به انسان، سپس نام‌آواهای مربوط به حیوانات و سرانجام، نام‌آواهای دیگر مورد بررسی و ملاحظه قرار گرفته. همچنین، مصدرهای برخی از آن‌ها همراهِ معادلِ فارسی پاره‌ای از نام‌آواها، ذکر شده است و در فرجام، به این پرسش‌ پاسخ داده شده که چرا نام‌آواها در زبان کُردی به فراوانی دیده می‌شود؟ و سپس از کاربردِ آن‌ها در شعر سخن رفته است.

کلیدواژه‌ها


-  ابن خلف تبریزی، محمدحسین (1361)، برهان قاطع، با تصحیح و توضیح ومقابلة نسخ به اهتمام دکتر محمّد معین، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.
-  انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن(1370)، دستور زبان فارسی2، تهران: انتشارات فاطمی، چاپ ششم.
-  داد، سیما (1382)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ اوّل [ویرایش جدید].
-  سه‌جادی، به‌ختیارـ مه‌حموودی، محه‌مه‌د (2002)، فه‌رهه‌نگی زاراوه‌ی ئه‌ده‌بی(کوردی ـ ئینگلیزی)، سلیمانیه: ده‌زگای چاپ وپه‌خشی سه‌رده‌م، چاپی یه‌که‌م.
-  شرفکندی، عبدالرّحمن (ماموستا هه‌ژار)(1369)، فرهنگ کُردی فارسی هه‌نبانه بورینه، تهران: انتشارات سروش، چاپ اوّل.
-  صفوی،کورش(1383)، فردینان دو سوسور، مجلۀ زبان و ادب، زمستان 1383، شماره 22، صفحات 24 تا 42.
-  قاسمی،مسعود(1377)، اسم صوت و کاربردهای یک نام‌آوا در فارسی و عربی، مجلۀ نامه پارسی  تابستان 1377، شماره 9، صفحات 49 تا 52.
-  مایل هروی، نجیب(1374)، پسوندی نام‌آوا ساز در گونه‌های فارسی خراسانی، مجلۀ نامه فرهنگستان، تابستان 1374، شمارۀ2، صفحات 68 تا 73.
-  مه‌وله‌وی،سیّد عبدالرّحیم (بی‌تا)، دیوانی مه‌وله‌وی،کوکردنه‌وه‌و لیکدانه‌وه‌و له سه‌رنووسینی: مه‌لا عبدالکریمی مدرّس، سقز: انتشارات محمّدی، چاپ دوم(افست).
-  معین، دکتر محمّد(1371)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ هشتم.
-  مقیمی زاده رؤیا (1389)، اسم صوت‌ها در آثار هوشنگ مرادی کرمانی، فصلنامۀ فرهنگ مردم، سال نهم بهار 1389، صفحات 147 تا 152.
-  مندور، مصطفی(1963)، البحث عن دلالة اللفظ، حولیات کلیة الآداب (جامعة عین شمس)، المجلد 8 ینایر 1963 صفحات 91 تا 166.
-  نشاط، سید محمود(1356)، اسم صوت و کاربردِ آن در زبان فارسی، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، بهار و تابستان 1356 - شماره 97 و 98 ، صفحات 283 تا 298.
-  نیکوبخت، ناصر(1383) صوت‌آواها و نظریۀ منشأ زبان، مجلۀ پژوهش­های ادبی،  بهار 1383، شمارۀ 3، صص 115 تا 132.
-  وحیدیان کامیار،تقی (1375)، فرهنگ نام آواها در زبان فارسی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اوّل.
-  هوارث،دیوید(1386) سوسور، ساختارگرایی و نظام‌های نمادین، ترجمۀ: نظام بهرامی کمیل، مجلۀ رسانه، زمستان 1386، شماره 72 ، صفحات  187 تا 204.