کلیدواژه‌ها = معرفگی
تعداد مقالات: 2
1. نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-53

فاطمه بهرامی


2. تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-83

رضا حیدری زادی