کلیدواژه‌ها = ترجمه
تعداد مقالات: 2
1. انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-187

احسان گل احمر؛ محمد عموزاده


2. نقش ساخت اطلاعی در ترجمه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-17

محمد راسخ مهند