کلیدواژه‌ها = ساخت اطلاعی
تعداد مقالات: 3
1. توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-41

10.22084/rjhll.2017.9351.1533

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی


2. بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

علیرضا خرمایی؛ سیده مرضیه عباسی


3. نقش ساخت اطلاعی در ترجمه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-17

محمد راسخ مهند