کلیدواژه‌ها = استعارۀ مفهومی
بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار (با تکیه بر استعارة «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2019.19580.1954

جهاندوست سبزعلیپور؛ راضیه رستمی جوریابی


پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 89-104

رحمان ویسی حصار؛ منوچهر توانگر؛ والی رضایی