کلیدواژه‌ها = مجاز
تعداد مقالات: 2
1. مجاز و کاهش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-75

راحله گندمکار


2. معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 37-58

ویدا شقاقی؛ آرمان ذاکر