نویسنده = فریده حق بین
تعداد مقالات: 2
1. معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

نرجس منفرد؛ فریده حق بین؛ فرهاد ساسانی


2. مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-60

سارا موسوی نسب؛ فریده حق بین