نویسنده = مهرزاد منصوری
تعداد مقالات: 2
1. نقش‌های «خواه» در فارسی امروز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری


2. نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-175

مهرزاد منصوری؛ شفق رحماتی