نویسنده = بتول علی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-133

عفیفه السادات احمدی؛ بتول علی نژاد


2. حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-108

مرضیه بدیعی؛ بتول علی نژاد