استعارة اسامی خاص در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

- هنوز هم مجرده، دنبال آلن دلُن میگرده!
- یکلیلی و مجنونی اند که نگو!
- چیه؟ رابین هود محل شدی؟
- خیلی ادعاش میشه، خیال کرده آرنولده!
این جملات و جملاتی مشابه آنها را شاید بارها شنیده باشیم و یا خودمان از آنها استفاده کرده باشیم. اگرچه استفاده از اسامی خاص به صورت استعاری امری رایج است اما عبارتهای استعاری حاوی اسامی خاص به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته اند و تا جایی که می‌دانیم در فارسی به این نوع استعاره پرداخته نشده است. برای اولین بار لیونل وی (2004) مقاله ای در مورد استعارة اسامی خاص نوشت و در آن توضیح داد که استعارة اسامی خاص در چارچوب پیشنهادی لیکاف برای استعاره یعنی مدل انطباقی، قابل توجیه نمی‌باشد و مدل میان طبقه ای گلوکسبرگ و کیسر (1990) در این زمینه  کارآمدتر عمل می‌کند. در این مقاله به مقایسة این دو مدل در بررسی استعارة اسامی خاص می‌پردازیم و نکاتی چند، در مورد این استعاره در فارسی را متذکر می‌شویم.

کلیدواژه‌ها