کلیدواژه‌ها = زبان‌ها و گویش‌های ایرانی
تعداد مقالات: 1
1. نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-175

مهرزاد منصوری؛ شفق رحماتی