کلیدواژه‌ها = فاصلۀ گویشی
تعداد مقالات: 2
1. اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-64

گلناز مدرسی قوامی؛ محسن حیدری زادی


2. اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-74

آتوسا رستم بیک تفرشی