کلیدواژه‌ها = "رده شناسی"
تعداد مقالات: 1
1. رده شناسی ترتیب واژه ها در زبان آذربایجانی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-186

اسماعیل صفائی اصل