کلیدواژه‌ها = چارچوب های ارجاعی
تعداد مقالات: 1
1. رده شناسی فضا در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-127

والی رضایی؛ سید حمزه موسوی