کلیدواژه‌ها = محل‌تولید همخوان
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-26

بتول علی‌نژاد؛ حسن آزموده