کلیدواژه‌ها = مقیاس پذیرفتگی مبتداها
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

علیرضا خرمایی؛ سیده مرضیه عباسی