کلیدواژه‌ها = حرف اضافه ((با))
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-135

سیما صارمی مقدم؛ هنگامه واعظی