نویسنده = حسن امیری مهر
«تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22084/rjhll.2022.25342.2191

حسن امیری مهر؛ جمیله اخیانی؛ محرم اسلامی؛ امیر مؤمنی هزاوه