نویسنده = محرم اسلامی
«تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22084/rjhll.2022.25342.2191

حسن امیری مهر؛ جمیله اخیانی؛ محرم اسلامی؛ امیر مؤمنی هزاوه


سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 21-37

جمیله اخیانی؛ مریم شکوری بیرون؛ محرم اسلامی