نویسنده = احمد محمدی اکمل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی