نویسنده = مهرداد نغزگوی کهن
تعداد مقالات: 1
1. نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-174

مهرداد نغزگوی کهن؛ لیلا تابش‌فر