خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

یکی از گویش­های غیرایرانی مورد تکلم در ایران گویش گرجی است که به طور گسترده در شهرستان فریدون­شهر استان اصفهان و حدود ده روستای اطراف آن مورد تکلم است. گرجیان ایران از حدود چهارصد سال پیش در این نواحی ساکن شده­اند. زبان گرجی از اعضاء خانواده زبان­های جنوب قفقاز است که کارتولی نامیده می­شوند و اکنون زبان رسمی مردم جمهوری گرجستان است. توالی همخوان­های گرجی در کلماتی همچون /prtskvna " پوست­کندن"، /mts’vrtneli/ "مربی" و /brt’q’eli/"مسطح" که از طولانی­ترین توالی­های همخوان در این زبان به شمار می­آید گرچه در نگاه نخست بی­نظم و قاعده به نظر می­رسد، با بررسی بیشتر به صورت زیرگروههایی قابل ­تقسیم­بندی می­گردند. هدف از نگارش مقالة حاضر بررسی و توصیف خوشه همخوان در زبان گرجی با استفاده از داده­هایی از گویش گرجی شهرستان فریدون­شهر است.

کلیدواژه‌ها