آشنایی با ELAN: نرم‌افزار نشانه‌گذاری و تحلیل منابع زبانی چندرسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پدیدة چندنمایی چند سالی است که توجه پژوهشگران زبان را به خود جلب کرده و چشم‌انداز نوینی به سوی تعامل حوزه‌های مختلف زبان گشوده است. ELAN نرم‌افزاری است که در موسسه روانشناسی زبان ماکس پلانک و با هدف ایجاد پیکره‌های چندنما و مطالعة پدیدة چندنمایی در زبان طراحی شده است. این نرم‌افزار قابلیت‌های منحصربفردی را در ایجاد ساختارهای سلسله‌مراتبی داراست و به کاربر این امکان را می‌دهد با توجه به نیاز خود، گونه‌ها و لایه‌های زبانی موردنظر را بدون محدودیتی تعریف کرده و به‌کار گیرد. این مقاله به معرفی برخی مفاهیم کلیدی و قابلیت‌های مهم نرم‌افزار می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها