بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور تنکابن

چکیده

مقاله حاضر محصول مطالعه­ای همزمانی-درزمانی پیرامون رخدادی واج­­واژی، پیدایش پسوند -گری در فارسی با نگاهی به داده­هایی از (ترکی)آذربایجانی (ایران) ­است. در این مقاله، به­خلاف پژوهش­های پیشین، کلمات مختوم به -گری به سه گروه تقسیم می­شوند، پایگانی­ها نظیر زرگری، ناپایگانی­های بازتحلیل­شده همچون قاضیگری و ناپایگانی­های اشتقاقی مانند مذهب­گری و مربی­گری. بخش نخست مقاله به مقدمه و بخش دوم به مرور و نقد مطالعاتی که پیشتر حول پسوند -گری انجام­ شده­است، اختصاص دارد. در بخش سوم، پس از نگاهی به پیشینۀ این پسوند در دو دورۀ باستان و میانۀ زبان فارسی، فرض مقاله مطرح و شواهدی در اثبات آن از­جمله از آذربایجانی به ­دست داده می­شود. در ادامۀ همین بخش، مشخصات هریک از سه گروه کلمات­گری­دار فوق­الذکر برشمرده، مثالهایی از متون نظم و نثر کهن(از قرن چهارم به این سو) برای هر یک ارائه و چگونگی شکل­گیری پسوند -گری نمایش داده می­شود. بخش چهارم شامل نتیجه­گیری و پیشنهاددهی برای مطالعات آتی می­باشد.

کلیدواژه‌ها