نویسنده = محمدهادی آقالویی آغمیونی
معرفی یک پیکرة متنی تخصصی: پیکرة پژوهش‌نامه

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 271-289

10.22084/rjhll.2021.24209.2136

الهام علایی ابوذر؛ نصراله پاک‌نیت؛ علی‌اصغر حجت‌پناه؛ مجتبی زالی؛ محمدهادی آقالویی آغمیونی