نویسنده = سبزیان پور، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 145-169

وحید سبزیان پور؛ پیمان صالحی