نویسنده = شجاعی، فرخنده
تعداد مقالات: 1
1. برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-183

والی رضایی؛ فرخنده شجاعی