نویسنده = مدرسی قوامی، گلناز
تعداد مقالات: 4
1. نمود استمراری در گویش بابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مهرو عبداللهی؛ محمد دبیرمقدم؛ گلناز مدرسی قوامی


2. اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-64

گلناز مدرسی قوامی؛ محسن حیدری زادی


3. واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-17

گلناز مدرسی قوامی