نویسنده = زارعی پور، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ر- آواهای گویش مینابی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 245-262

پروانه زارعی پور