نویسنده = فیاضی، مریم سادات
تعداد مقالات: 2
1. فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-144

مریم سادات فیاضی


2. تکرار در گویش گیلکی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-159

مریم سادات فیاضی