نویسنده = هوشمند، مژگان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی واژه‌بست‌های ضمیری در گویش خلاری

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-251

مژگان هوشمند