نویسنده = پیرحیاتی، علی
تعداد مقالات: 2
1. دستور زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 157-166

علی پیرحیاتی


2. بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-91

علی پیرحیاتی