نویسنده = سلیمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 107-127

علی سلیمی؛ مهدی مرآتی