نویسنده = داوری، شادی
تعداد مقالات: 7
1. پیدایش قیود «گواه‌نما» از فعل «گفتن» در فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

شادی داوری


2. آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری


3. قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-92

شادی داوری؛ مریم حاج محمد جعفر


5. نمود تکمیلی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-191

شادی داوری


6. دستوری زدایی، موریل نورد، 2009

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 177-182

شادی داوری


7. شبه وند شدگی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-85

مهرداد نغزگوی کهن؛ شادی داوری