نویسنده = راسخ مهند، محمد
تعداد مقالات: 7
1. وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

محمد راسخ مهند


2. توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-41

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی


3. تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-47

محمد راسخ مهند؛ مسعود محمدی راد


4. پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-95

محمد راسخ مهند


5. ساخت‌گرایی یا نقش‌گرایی؟ درآمدی بر مجادله لازار و گیون

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 277-282

محمد راسخ مهند


6. بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی


7. گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-32

محمد راسخ مهند