نویسنده = طباطبایی، علاءالدین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-17

علاءالدین طباطبایی