نویسنده = طبیب زاده، امید
تعداد مقالات: 3
1. ساخت ضرب‌آهنگیِ وزن‌های شعر فارسی (رسالۀ دکتری در دانشگاه آریزونا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

دکتر امید طبیب زاده


2. تحولِ وزنِ نواییِ عروضی به وزنِ زمانیِ نیمه‌عروضی در زبانِ فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

دکتر امید طبیب زاده


3. بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-203

ندا موسوی؛ امید طبیب زاده