نویسنده = پشوتنی زاده، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-190

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان