نویسنده = پشوتنی زاده، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان