نویسنده = جانبخشی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-151

مریم جانبخشی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ اکبر عزیزی فر