نویسنده = حمصیان اتفاق، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترتیب پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی در چارچوب رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مریم حمصیان اتفاق؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد