نویسنده = توانگر، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-104

رحمان ویسی حصار؛ منوچهر توانگر؛ والی رضایی