نویسنده = زمانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-45

محمد زمانی؛ ابراهیم بدخشان