نویسنده = ویسی حصار، رحمان
تعداد مقالات: 3
1. ساخت امری در زبان کردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

رحمان ویسی حصار


2. نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-157

رحمان ویسی حصار


3. پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-104

رحمان ویسی حصار؛ منوچهر توانگر؛ والی رضایی