نویسنده = کاوسی تاجکوه، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. پیوندهای وراثتی در ساخت های اضافه در زبان فارسی بر اساس دستور ساخت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-161

صدیقه کاوسی تاجکوه؛ حسین رضویان